OTOPARLAT KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SERVELİNE OTO BAKIM SAN ve TİC A.Ş. (“Otoparlat”), müşterilere (“Müşteri”) elemanları ("Eleman") aracılığıyla Müşteri’lerin araçlarına, araçların bulundukları konuma giderek temizlik ve bakım hizmetleri ( “Hizmet/Hizmetler”) sunmayı amaçlayan ve buna ilişkin süreçleri  online platformlar (bundan sonra Google Play Store veya Apple Store gibi sanal mağazalar birlikte ve/veya ayrı ayrı “Uygulama”,  https://Otoparlat.com/internet sitesi “Site”, ikisi birden veya ayrı ayrı “Platform”) üzerinden sağlayan bir şirkettir.

Bu Otoparlat Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),Otoparlatile Site veya Uygulama üzerinden kayıt olan Müşteri arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.Otoparlat ve Müşteri, birlikte Taraflarolarak da anılacaktır.

Hizmet Sağlayıcı İletişim Bilgileri:

Ticaret Unvanı

: Serveline Oto Bakım Sanayi ve Tic. A.Ş.

Adres

: Kültür Mahallesi Yaprak Sokak No: 10/D Beşiktaş/İstanbul

İletişim Elektronik Posta Adresi

: info@otoparlat.com

 

Sözleşme’nin konusu, Site veya Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Müşteri, bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama veya Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Otoparlat tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olur.

Lütfen Sözleşme’yi dikkatli bir şekilde okuyunuz ve Sözleşme’yi kabul etmiyorsanız, Site, Uygulama ve hizmetlerimizi kullanmayınız.

 1. BAŞVURU VE ÜYELİK

 

 • Müşteri, Site’den veya Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra GSM numarasına gelen şifresini girerek, bu Koşullar dâhilinde Platform’u kullanmaya başlayabilir. GSM numarasına gelen şifrenin güvenliğinden münhasıran Müşteri sorumludur.

 

 • Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama ve Web Sitesi aracılığıyla güncelleyebilir. Müşteri tarafından paylaşılan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır.

 

 • Müşteri, satın almak istediği Hizmetler için bu Sözleşme’den ayrı mesafeli hizmet sözleşmeleri ( “Mesafeli Hizmet Sözleşmesi”) akdedecektir. Bu Sözleşme, Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin bir sözleşme olmayıp; genel üyelik koşullarına ilişkindir.

 

 1. PLATFORMUN KULLANIMI

 

 • Müşteri, Platform’a kayıt olup, Platform’da Hizmetler sekmesinde yer alan ve satın almak istediği Hizmet veya Hizmetler’i seçerek satın alma butonuna tıkladığında, Uygulama veya Site aracılığıyla, seçtiği adreste aracın bulunduğu yeri ve aracın teslim alınmasını istediği saati belirler, almak istediği ek hizmet var ise buna ilişkin bilgiyi girer, Otoparlat tarafından sipariş özeti karşısına çıkarıldıktan sonra Hizmet ile ilişkili Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’ni ve ilgili belgeleri onaylarak ödemeyi gerçekleştirdikten sonra Hizmet’i satın almış olur. Satın alma sonrasında müsait ve en yakın olan yerden eleman kendisine yönlendirilir ve Eleman'a ait bilgiler Müşteri’ye ulaştırılır. Müşteri, belirttiği saatte belirttiği lokasyonda bulunmakla yükümlü oup; esas yükümlülüklerindendir. (Platform’da siparişlerim bölümünden görülür).

 

 • Otoparlat, yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın Müşteri’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve bu doğrultuda bir öngörü sunar. Ancak trafik durumu gibi Taraflar’ın kontrolü altında bulunmayan sebeplerle; bu bilgi ve öngörülerin doğruluğunu taahhüt etmez. Bu sebeple; bu gibi gecikme ve aksamalardan Otoparlat sorumlu tutulamaz.

 

 • Müşterinin gelen Hizmet’i beklememesi veya gelen Eleman’dan haklı bir sebep olmaksızın hizmeti almaması veya tamamlamasına müdahale etmesi durumunda; Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nde yer alan haklar saklı kalmak kaydıyla, OTOPARLAT Müşteri’yi Platform’dan çıkarma ve üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

 

 • Müşteri, Uygulama’yı veya Site’yi kullanarak kendisine Hizmetler sekmesinde belirtilen ve yükümlülük altına girdiği hizmet bedelinin tamamını eksiksiz ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, ödeme, Platform’da yer alan ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

 

 • Müşteri, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini ödeme sistemine kaydeder ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır. Müşteri isterse üç adete kadar farklı kartı sisteme tanıtabilir. Bu kartlar OTOPARLAT sisteminde değil, İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “İyzico” olarak anılacaktır) sisteminde güvenli olarak saklanacaktır. İyzico hakkında detaylı bilgiye iyzico.comadresinden ulaşılabilir.

 

 • Sistemde o an kullanılan kredi kartından herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir. Böyle bir durumda başka bir kartla ödeme yapma yükümlülüğü Müşteri’ye ait olup; ödemenin yapılmaması durumunda Otoparlat’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • Müşteri'nin kredi kartı bilgileri OTOPARLAT tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı İyzico tarafından sağlanmaktadır. İyzico vasıtasıyla gerçekleştirilecek ödemelerde Müşteri İyzico’nun sözleşmelerine riayet edeceğini ve İyzico ile arasındaki sözleşmenin bu Sözleşme’den bağımsız olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

 • Müşteri, Platform’a giriş yaparken kullandığı bilgilerin (şifre ve kullanıcı adı gibi) güvenliğini sağlamaktan münhasıran sorumludur. Bu bilgilerin herhangi bir sebeple tehlikeye girmesi durumunda; Müşteri Otoparlat’a bildirimde bulunarak bilgilerinin sistemlerden silinmesini talep edebilir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece Otoparlat hizmet ödemesi yapamaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Otoparlat sorumlu tutulamaz.

 

 • Müşteri, Platform Eleman’ına ilişkin herhangi bir geri bildirim yapmak isterse; Uygulama içindeki şikâyet bölümünden Otoparlat’a bildirebilir. Otoparlat, Eleman’ın şahsi davranış ve tutumlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Platform, yalnızca Müşteri'lere Eleman aracılığıyla araba yıkama ve bakım hizmeti satan bir platformdur. Otoparlat, Elemanlara gerekli uyarıları yapar, gerekli gördüğü takdirde bu Eleman’ın Otoparlat bünyesinde yer almasına son verir.

 

 • Müşteri, OTOPARLAT’ın zaman zaman promosyon kapsamında ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

 

 • Müşteri, sipariş verdiğinde hizmet tutarı OTOPARLAT tarafından İyzico aracılığıyla tahsil edilmektedir. Müşteri geçerli bir nedeni olmak üzere siparişini iptal etmek için web sitesi veya uygulama üzerinden “Siparişlerim” bölümünden siparişinin iptalini talep edebilir. Hizmet için belirlenmiş günden bir önceki gün saat 23:59’a kadar iptal edilen siparişlerin bedeli kredi kartına iade edilir. İade 2-3 iş günü içerisinde Müşteri’nin kredi kartına yansıtılır. Hizmet için belirlenmiş gün içinde hizmete 4 saatten daha fazla/uzak sürede iptal edilen siparişler müşterinin OTOPARLAT sistemi içindeki kullanılabilir bakiyesine daha sonra kullanabileceği şekilde eklenir, bedel kredi kartına geri yatırılmaz. Hizmet için belirlenmiş saat dilimine hizmete 4 saatten yakın sürede iptal edilen siparişlerin bedel iade edilmez. İşleyiş hakkında daha detaylı bilgi Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nde yer alır.

 

 • Müşteri, bu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte; Site veya Uygulama içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak OTOPARLAT tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

 

 • Uygulama’ya veya Site’ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Uygulama’da veya Site’de bulunan ilgili formları doldurmak gerekmektedir. OTOPARLAT, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu Sözleşme’yi onaylamak ile Müşteri, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Müşteri’nin üyeliği iptal edilir. Müşteri’nin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı OTOPARLAT’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • Müşteri, OTOPARLAT’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 • Müşteri’nin bu belirtilen Sözleşme’ye aykırı davrandığının tespiti halinde, OTOPARLAT Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Platform’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

 

 • OTOPARLAT’ın sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Site’yi ve Uygulamayı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Site ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Platform aracılığıyla ve/veya dahilinde, bu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle OTOPARLAT doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 • OTOPARLAT, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

 

 • Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, bu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak eleman ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle OTOPARLAT’ın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

 

 • Müşteri, Uygulama aracılığıyla OTOPARLAT tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Müşteri tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Müşteri’nin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşteri’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan OTOPARLAT’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • Müşteri, OTOPARLAT’ın yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini veya Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz.

 

 • OTOPARLAT, genel olarak her Araç için kullanılabilen aynı/benzer içerikli kimyasal temizleme losyonları ve malzemeleri kullanır. Bu kapsamda, Müşteri’nin aracının boyasının, döşemesinin veya herhangi bir bölümünün standart dışı bir içeriği veya maddeyi içermesi sebebiyle Araçta herhangi bir zarar meydana gelirse; Otoparlar bu zarardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Müşteri’nin Otoparlat’ı önceden uyarma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunur.

 

 • Müşteri, web sitesi ve uygulama dahilinde bulunan, OTOPARLAT ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

 

 • Müşteri, İç Yıkama Opsiyonu bulunan bir siparişte bulunduğu takdirde, hizmet zamanında arabasının içine erişim sağlanmasından sorumludur. Söz konusu opsiyonun, OTOPARLAT tarafından kaynaklanmayan sebeplerden ötürü sunulamaması durumunda sadece Dış Yıkama Opsiyonu geçerli olacaktır.

 

 • Uygulama veya Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OTOPARLAT’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • Platform’dan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi yazılım/ internet gibi teknik sorunlardan dolayı Uygulama/Site ve Müşteri arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Uygulama’ya/Site’ye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Müşteri’nin yaşayacağı sorunlardan OTOPARLAT sorumlu tutulamaz.

 

 • Platform’unkullanımı için gerekli olan ağ verisini elde etmekten Müşteri sorumludur. Platform’un kullanımı için gerekli olan uyumlu donanım, aygıt veya güncellemelerin elde edilmesi Müşteri’nin sorumluluğundadır. OTOPARLAT, Uygulama’nın veya Site’nin herhangi bir cihazda veya donanımda eksiksiz olarak işlev göreceğini garanti etmemektedir.

 

 • Müşteri, Müşteri Araçlar’ına ilişkin Hizmet talebinde bulunmaya yetkili olduğunu veya yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt etmiştir. Hizmetler’in Müşteri Aracı ruhsat sahibi dışında bir kişi tarafından talep edilmesi halinde OTOPARLAT’ın buna ilişkin Müşteri’nin yetkili olup olmadığını araştırma yükümlülüğü olmadığı gibi ruhsat sahibine karşı da herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri, OTOPARLAT’a herhangi bir hak veya talepte bulunulması halinde bu talepleri karşılayacağını ve OTOPARLAT’ın her türlü zararını tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmiştir.

 

 • Müşteri, sipariş iptallerini [info@otoparlat.com]adresine e-posta göndererek veya Site veya Uygulama üzerinden kendisine belirtilen yollar ile gerçekleştirebilir. Sipariş veya sipariş iptalleri Site veya Uygulama üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz.

 

 1. HİZMET DETAYLARI

Müşteri’nin, Uygulama’da veya Site’de Hizmetler sekmesini açtıktan sonra OTOPARLAT tarafından satın alabileceği temizlik ve bakım hizmetleri (Hizmetler) aşağıdaki gibi olup Hizmetler’in kapsamı aşağıda belirlendiği gibidir. OTOPARLAT, bu Sözleşme’de belirlenenlerin dışında bir yükümlülük altına girmemektedir.

İç ve Dış Araç Temizliği: [Müşterinin aracının dışı su kullanılmadan özel solüsyonlar ile temizlenir. Müşteri aracının iç kısmı akülü elektrik süpürgesi ve özel solüsyonlarla temizlenir. Elemanımız müşterinin aracına ulaştığında aracın kilitlerinin açılmaması durumunda sadece müşteri aracının dışını temizleyecektir. Bu hizmet 1 saat sürecektir. Müşteri aracı özel bir otoparkta bulunduğu durumlarda elemanın araca ulaşmasındaki sorumluluk müşteriye aittir. Elemanın araca ulaşmasına izin verilmediği durumlarda iptal koşulları uygulanacaktır.]

Araç Dışı Temizliği: [Müşterinin aracının dışı su kullanılmadan özel solüsyonlar ile temizlenir. Bu hizmet en fazla 1 saat sürecektir. Müşteri aracı özel bir otoparkta bulunduğu durumlarda elemanın araca ulaşmasındaki sorumluluk müşteriye aittir. Elemanın araca ulaşmasına izin verilmediği durumlarda iptal koşulları uygulanacaktır.]]

Cilalı Motosiklet Temizliği: [Müşterinin aracı su kullanılmadan özel solüsyonlar ile temizlenir. Bu hizmet en fazla 1 saat sürecektir. Müşteri aracı özel bir otoparkta bulunduğu durumlarda elemanın araca ulaşmasındaki sorumluluk müşteriye aittir. Elemanın araca ulaşmasına izin verilmediği durumlarda iptal koşulları uygulanacaktır.]

Detaylı Araç İçi Temizliği:[Müşterinin aracının iç kısmı özel solüsyonlar ve akülü elektrik süpürgesi ile detaylı olarak temizlenir. Bu hizmet en fazla 2 saat sürmektedir. Müşteri aracı özel bir otoparkta bulunduğu durumlarda elemanın araca ulaşmasındaki sorumluluk müşteriye aittir. Elemanın araca ulaşmasına izin verilmediği durumlarda iptal koşulları uygulanacaktır.]

Araç Motoru Temizliği: [Müşterinin aracının motoru su kullanılmadan özel solüsyon ile temizlenmektedir. Elemanımız müşterinin aracına ulaştığında araç kaputunun açılmaması durumunda iptal koşulları uygulanacaktır. Müşteri aracı özel bir otoparkta bulunduğu durumlarda elemanın araca ulaşmasındaki sorumluluk müşteriye aittir. Elemanın araca ulaşmasına izin verilmediği durumlarda iptal koşulları uygulanacaktır.]

Detaylı Jant & Lastik Temizliği:[Müşterinin aracının jant ve lastiğinin detaylı temizliği su kullanılmadan özel solüsyonlar ile yapılmaktadır. Bu hizmet “ek hizmet” kategorisindedir ve “ana hizmet”ler ile birlikte alınabilmektedir.]

Su Kaydırır Özellikli Cam Uygulaması: [Müşterinin aracının camlarına su kaydırma özelliği olan solüsyon uygulanmaktadır. Bu hizmet “ek hizmet” kategorisindedir ve “ana hizmet”ler ile birlikte alınabilmektedir.]

Parfümlü ve Donmaz Cam Suyu İlavesi: [Müşterinin aracının cam suyu haznesine 1 litre ölçüsünde parfümlü ve donmaz özellikli cam suyu ilavesi yapılmaktadır. Bu hizmet “ek hizmet” kategorisindedir ve “ana hizmet”ler ile birlikte alınabilmektedir.]

Hızlı Cila: [Müşterinin aracının dış kısmına su kullanılmadan hızlı cila uygulaması yapılmaktadır. Aracın daha parlak bir görünüme kavuşması ve su kaydırma özelliğine sahip olmasını sağlar. Parlaklık ve su kaydırma özelliği hava ve çevre koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu hizmet “ek hizmet” kategorisindedir ve “ana hizmet”ler ile birlikte alınabilmektedir.]

 1. MÜŞTERİ TARAFINDAN ÜYELİK SONA ERDİRME

 

 • Müşteri, OTOPARLAT üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir;

 

info@otoparlat.com adresine elektronik posta gönderimi,

0(850) 215 08 33 numaralı müşteri hizmetlerini arama.

 

 1. DİĞER ŞARTLAR

 

 • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

 • OTOPARLAT, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için, Sözleşme hazırlıkları sırasında ve sözleşme süresince, verilen hizmete ilişkin Uygulama’da veya Site’dekullanılan tüm içerik, görsel, metin, slogan, logo, kaynak kod, yazılım, veritabanı, video, tasarım ve fikri ve sınai hakka konu olabilecek her türlü içeriğin tek sahibidir. Uygulamanın veya Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm hakları ve unsurları ( bundan böyle “OTOPARLAT'ın telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) OTOPARLAT’a aittir. Müşteri, Uygulama’nın veya Site’nin kaynak kodunu elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, tersine mühendislik veya SPAM mail- zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını kabul eder.

 

Müşteri, OTOPARLAT Hizmetleri'ni, OTOPARLAT bilgilerini ve OTOPARLAT ‘ın telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri OTOPARLAT 'ın izni olmaksızın, OTOPARLAT’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

 • OTOPARLAT 'ın; OTOPARLAT Hizmetleri, OTOPARLAT bilgileri, OTOPARLAT telif haklarına tabi çalışmaları, OTOPARLAT ticari markaları, OTOPARLAT ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

 • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

OTOPARLAT, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama ve Site üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 • MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda OTOPARLAT, bu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OTOPARLAT için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OTOPARLAT 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve OTOPARLAT'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 • UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. . OTOPARLAT, Müşteri’nin bu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve OTOPARLAT Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara, ilgili mevzuata, aykırı hareket etmesi durumunda; aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak, Uygulama’nın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 2. Müşteri’nin bu sözleşme ve Taraflar arasında akdedilen/akdedilecek diğer sözleşmelerin hükümlerini ihlal etmesi,
 3. Müşteri’nin kendisi için oluşturulmuş Müşteri profilini başkasına OTOPARLAT’ın açık yazılı izni olmaksızın devretmesi veya kullanıma açması,
 4. Müşteri’nin üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

 

 • OTOPARLAT’IN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Müşteri, bu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, OTOPARLAT 'ın kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; . OTOPARLAT ‘ı yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 • YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.